Osnovne Škole 2022

IGRALIŠTE IZ SNOVA

Autor: KARLA LACKOVIĆ

Mentor: SANJA ZDILAR DAKIĆ

Škola: OŠ Vrbani, Zagreb

ROBOTSKI AUTO

Autor: MATIJA KOŠČAK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

GENERATOR

Autor: MATIJA KOŠČAK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

LONČARSKO KOLO

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

PEĆ NA KRUTA GORIVA

Autori: SADA BAŠAGIĆ i GRGA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

LOVAC NA LOPTICE

Autor: GRGA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Generator

Autor: MATIJA KOŠĆAK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Ukrajina u Zagorki

Autori: TATJANA KIRČENKOVA, MAŠA MEDVED i MIA PAVLOVIĆ

Mentori: KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA i NATALIJA KIRČENKOVA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

DIGITALNI DVOJEZIČNI NASTAVNI MATERIJALI

Autori: TATJANA KIRČENKOVA, MAŠA MEDVED i MIA PAVLOVIĆ

Mentori: KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA i NATALIJA KIRČENKOVA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb