PEĆ NA KRUTA GORIVA

Autori: SADA BAŠAGIĆ i GRGA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Peć na kruta goriva (drvo, ugljen). Koristi se kao kuhalo ili roštilj. Ložište je otvoreno smješteno na prikladnoj podlozi u sredini s otvorom. Nedostatak grijanja s otvorenim ložištem je zadimljavanje prostora. Namijenjena za otvorene prostore.  Za izradu koristili suhi beton, čelične šipke i mrežu za armaturu.