DIGITALNI DVOJEZIČNI NASTAVNI MATERIJALI

Autori: TATJANA KIRČENKOVA, MAŠA MEDVED i MIA PAVLOVIĆ

Mentori: KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA i NATALIJA KIRČENKOVA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

Digitalni dvojezični nastavni materijali osmišljeni su za rad s učenicima iz Ukrajine s ciljem bržeg savladavanja nastavnih sadržaja i jezika.