Osnovne Škole 2022

MOJ ZAGREB – LIKOVNI RADOVI

Autori: Grupa učenika 3a razred OŠ Josipa Račića

Mentor: DRAGANA RAKONCA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIP RAČIĆ, Zagreb

KARTONSKO KAZALIŠTE

Autor: TONIA VIDIĆ

Mentor: DRAGANA RAKONCA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIP RAČIĆ, Zagreb

KOŠARKAŠKA IGRICA U SCRATCHU

Autor: LEO BOKARICA

Mentor: MAGDALENA BEDNJANEC

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Zagreb

POKRETNI MOST

Autor: LOVRO ERDELJI

Mentor: JELENA TUKSAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA

JEDRILICA BESA

Autori: EMANUEL HEDERIĆ, MIHAEL HEDERIĆ

Mentor: JELENA TUKSAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA

MODERNA LAMPA

Autori: TENA JAKŠIĆ, GITA BUCKOVIĆ

Mentor: SNJEŽANA ČUKMAN JAGODIĆ

Škola: OŠ Matije Gupca, Zagreb

ALARMNI SUSTAV

Autori: ANA JURIĆ, KRISTIJAN PUČEK

Mentor: SNJEŽANA ČUKMAN JAGODIĆ

Škola: OŠ Matije Gupca, Zagreb

Elementi u kutiji (Otpad Nije Smeće)

Autori: IVA RAIĆ, SARA ROGINIĆ, NEVA TRAJBAR

Mentor: ALENKA CIPAR

Škola: OŠ Josipa Račića, Zagreb