KARTONSKO KAZALIŠTE

Autor: TONIA VIDIĆ

Mentor: DRAGANA RAKONCA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIP RAČIĆ, Zagreb

Iako smo dosta pričljivi, nerado odgovaramo i razgovaramo potpunom rečenicom. Kao najbolji način vježbanja jezično-komunikacijske vještine odabrali smo Kamišibaj pripovijedanje. Za to nam je bio potreban butaj. Butaj je mala kutija u našem slučaju, kartonska, u koju se umeću slike pomoću kojih se pripovijedaju priče. Trenutno svi učenici pripremaju slikopriče i koristit će ovaj butaj tijekom pripovijedanja.