ALARMNI SUSTAV

Autori: ANA JURIĆ, KRISTIJAN PUČEK

Mentor: SNJEŽANA ČUKMAN JAGODIĆ

Škola: OŠ Matije Gupca, Zagreb

Jednostavni alarmni sustav. Može se montirati na vrata, ladice, ormare. Princip rada je da se pri otvaranju vrata pomaknu dva prekidača te pri tome alarm proizvodi piskutav zvuk. Prenosiv je i može se lako montirati.