MODERNA LAMPA

Autori: TENA JAKŠIĆ, GITA BUCKOVIĆ

Mentor: SNJEŽANA ČUKMAN JAGODIĆ

Škola: OŠ Matije Gupca, Zagreb

Lampa izrađena lijevanjem gipsa u kalup, namjena – noćna lampica i dekorativni ukras