LOVAC NA LOPTICE

Autor: GRGA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Igrica inspirirana baseball igrom. U ovoj igri bacač nema palicu, prema hvataču lopticu baca rukom.

Za izradu koristili smo platični taljur, čičak vrpcu, trenutno ljepilo i tenis lopticu.