Generator

Autor: MATIJA KOŠĆAK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Za izradu generatora koristili smo:

Motor (3V), led žarulju, zupčati mehanizam.

Služi za pretvaranje mehaničke (ruka) energije u električnu.