ROBOTSKI AUTO

Autor: MATIJA KOŠČAK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Auto može pratiti trasu širine 15 mm i više. Ne može ulaziti u oštre zavoje. Za izradu trebali smo: Tiskanu pločicu, Komparator napona, Kondenzator, Elektroničke otpornike, Led žaruljice(crvene), Dva elektromotora (DC, 3V),

Baterije (AA, 1,5 V), Priključak za bateriju, IC senzori i Kotači(PVC).