GENERATOR

Autor: MATIJA KOŠČAK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Za izradu generatora koristili smo:

Motor (6V, DC), 3 led žarulje (crvena,plava i žuta)

Mehaničku energiju pretvara u električni. Izveden je kao rotacijski stroj.