LONČARSKO KOLO

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedjelja

Lončarsko kolo stolni model. Koristili smo istosmjerni motor malog okretaja. Istosmjerni motor da mu snaga ne pada. Rotacioni krug strogo je centriran da se ne  mota i vibrira.

Kućište je od jelove daske pravokutnog oblika.