Ukrajina u Zagorki

Autori: TATJANA KIRČENKOVA, MAŠA MEDVED i MIA PAVLOVIĆ

Mentori: KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA i NATALIJA KIRČENKOVA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

Ukrajina u Zagorki naziv je za razne edukativne i kreativne igračke pomoću kojih djeca iz Ukrajine u OŠ brže i jednostavnije savladavaju hrvatski jezik i nastavne sadržaje.