INOVA-MLADI 2021

ULTRAZVUČNI PARKING RADAR

Autor: DAVID JELAŠ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: IN KLUB INOVATORA RIJEKA

SAMOBALANSIRAJUĆI ROBOT

Autor: MATIJA JURASIĆ

Mentor: TOMISLAV MATIĆ

Škola: IN KLUB INOVATORA RIJEKA

UČILO ZA UPUŠTANJE U RAD 3F EL. MOTORA SPOJEM ZVIJEZDA-TROKUT

Autor: MUHAMED TANJIĆ

Mentor: ŽELJKO TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ELEKTRIČNI SCUTER

Autor: NIKOLA URH

Mentor: VLADO VUJIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

INDUSTRIJSKI JOYSTICK ZA UPRAVLJANJE BRZINOM 3F ASINKRONOG MOTORA PRETVARAČEM FREKVENCIJE

Autori: ZVONIMIR VUJIĆ i MATEO ŠKARIĆ

Mentori: ZORAN CRNKOVIĆ, TOMISLAV MATIĆ i IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

TV TEST GENERATOR

Autor: ANTONIO VALIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

POGON PLOVILA BEZ ELEMENATA ZA BRTVLJENJE

Autor: IVAN KOIĆ

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

PODVODNI GENERATOR

Autor: KARLO SELAK

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

MODEL ELEKTROPOKRETAČA ZA EDUKACIJU

Autor: VEDRAN MARŠAL

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA