INDUSTRIJSKI JOYSTICK ZA UPRAVLJANJE BRZINOM 3F ASINKRONOG MOTORA PRETVARAČEM FREKVENCIJE

Autori: ZVONIMIR VUJIĆ i MATEO ŠKARIĆ

Mentori: ZORAN CRNKOVIĆ, TOMISLAV MATIĆ i IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

Industrijski joystick je isprintan na 3D printeru. Uobičajeno industrijski joystici koriste specijalne potenciometre sa srednjom točkom (4 izvoda). Ova inovacija dovitljivo nudi alternativno rješenje s dva standardna potenciometra za analogni signal brzine. Na 3D printeru isprintano je ozubljenje za pokretanje potenciometara i bregovi za mikroprekidače nultog položaja i reverznog smjera.