INOVA-MLADI 2021

MALI NITRO MOTOR

Autor: VITO GLAŽAR

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

SONAR BLIZINE

Autor: JAKOV BADURINA

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ NAPONA I STRUJE

Autor: NIKO MUJDŽIĆ

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ARDUINO KARDIOGRAF

Autor: KAROLINA BRDAR

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ARDUINO METEOROLOŠKA STANICA

Autor: DOMAGOJ BIRKIĆ

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

AUTONOMNO VATROGASNO VOZILO

Autor: LEON BABIĆ

Mentor: RATKO BOŽIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

KONTROLA PRISTUPA RFID KARTICOM

Autor: TIN PRIBANIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ZAŠTITA ZA ZVUČNIKE NF POJAČALA

Autor: IVAN KOIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

LED KOCKA 8X8X8

Autor: IVOR LEVAR

Mentor: IVAN JURIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA