ARDUINO KARDIOGRAF

Autor: KAROLINA BRDAR

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

ARDUINO KARDIOGRAF je uređaj pomoću kojeg možemo mjeriti broj otkucaja srca u minuti i temperaturu tijela. Dobiveni podaci se bluetoothom šalju na mobilni uređaj. Podaci se mogu dugoročno pohranjivati te analizirati.