ARDUINO METEOROLOŠKA STANICA

Autor: DOMAGOJ BIRKIĆ

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

ARDUINO METEOROLOŠKA STANICA je uređaj koji može mjeriti temperaturu, vlagu, tlak zraka i brzinu vjetra. Sve dobivene podatke možemo pratiti na mobilnim uređajima.