INOVA-MLADI 2021

PROTOTIP AUTONOMNOG ROBOTSKOG VOZILA S ROBOTSKOM RUKOM

Autor: ŠIMO VUKOVIĆ

Mentor: DUBRAVKO MRAKOVČIĆ

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

SUSTAV BEŽIČNOG DALJINSKOG OTVARANJA RAMPI SA SENZORIMA PREPREKA

Autor: JAKOB BENGER

Mentor: DUBRAVKO MRAKOVČIĆ

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

STUBIŠNI AUTOMAT S LUXOMATOM

Autori: NIKOLA KRALJIĆ i DOMINIK PEDIĆ

Mentori: ZORAN CRNKOVIĆ i IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ŽIROSKOP

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI

SOLARNI PUNJAČ ZA MOBITELE

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI

SIMULACIJA EVOLUCIJE

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

SIMULACIJA MRAVA

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

DUBOV ZVRK

Autori: DARON LJUBIĆ, BRUNO HAMPOVČAN, TATJANA KIRČENKOVA i MATEJ MEDVED

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

D-mobitel

Autor: DARON LJUBIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE