INOVA-MLADI 2021

SIMULACIJA VALA

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

VISEĆI MOST

Autori: LARA BAČANI i RAHELA MATOKOVIĆ

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ Bukovac

KAMION S PRIKOLICAMA

Autori: MATEA HUDINČEC i LUCIJA DRAGIJA

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ Bukovac

MURTERSKI MOST

Autori: MAGDALENA PRŠLJA i GABRIJELA BIŠKUPEC

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ Bukovac

RESTAURACIJA MOTORA-SKUTERA

Autor: FILIP KOLARIĆ

Mentor: MLADEN MARUŠIĆ

Škola: STŠ FAUSTA VRANČIĆA

Blockchain

Autori: STJEPAN GRIZELJ i NEVEN ŠTIMAC

Mentori: BRUNO STIPANDIĆ i VALENTINO DEMOVIĆ

Škola: KMT DUBRAVA

Antiphish

Autori: STJEPAN GRIZELJ i NEVEN ŠTIMAC

Mentori: BRUNO STIPANDIĆ i VALENTINO DEMOVIĆ

Škola: KMT DUBRAVA

TOPLINSKI PUNJAČ

Autor: LORENA MIKOVIĆ

Mentor: MATEJ BOŠNJAK

Škola: TEHNIČKO VELEUČILIŠTE ZAGREB

ARANEUS HEXUS DIGITALIS

Autori: LEON HOST I SAŠA VUKAS POPOVIĆ

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola/Klub: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA i IN KLUB INOVATORA RIJEKA