SIMULACIJA VALA

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Izradio sam računalnu simulaciju širenja i odbijanja kružnog vala u programu Python-u 3.7.3. i ekstenzije u pygamelibrary.