TOPLINSKI PUNJAČ

Autor: LORENA MIKOVIĆ

Mentor: MATEJ BOŠNJAK

Škola: TEHNIČKO VELEUČILIŠTE ZAGREB

Category:

PUNJAČ KOJI SKUPLJA LJUDSKU TOPLINU KOJU PRETVARA U ELEKTRIČNU ENERGIJU I PUNI MOBITEL.