ARANEUS HEXUS DIGITALIS

Autori: LEON HOST I SAŠA VUKAS POPOVIĆ

Mentori: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ

Škola/Klub: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA i IN KLUB INOVATORA RIJEKA

Category:

Šesteronožni robot osmišljen je kao učilo za učenike osnovnih i srednjih strukovnih škola zainteresiranih za programiranje sinkroniziranih pokreta. Osim programiranja putem računala može se upravljati i dizajnirati putem aplikacije na smartphoneu.