SONAR BLIZINE

Autor: JAKOV BADURINA

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

Sonar blizine čini ultrazvučni senzor koji je upravljan Arduino mikrokontrolerom. Mikrokontrolerom aktiviramo ultrazvučni odašiljač koji odašilje 8 impulsa od 40 kHz i čeka njihovu refleksiju. Kada senzor registrira reflektirani impuls šalje podatke natrag mikrokontroleru. Vrijeme između emitiranja i prijema razmjerno je udaljenosti objekta od senzora. Sonar je implementiran u ploveći objekt za detekciju blizine obale.