ULTRAZVUČNI PARKING RADAR

Autor: DAVID JELAŠ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: IN KLUB INOVATORA RIJEKA

Category:

Primjenom integriranih krugova digitalne elektronike i operacionih pojačala izvedeni su predajnik i prijemnik ultrazvučne frekvencije. Na temelju kašnjenja ultrazvučne jeke, koja se odbija od prepreke pri podešenoj udaljenosti generira se zvučni alarm. Sklop je idealan za zorni prikaz i razumijevanje rada digitalnih kvarcnih oscilatora, dijelila frekvencije, operacijskih pojačala i RC sklopova.