MODEL ELEKTROPOKRETAČA ZA EDUKACIJU

Autor: VEDRAN MARŠAL

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

Model elektropokretača namijenjen demonstraciji rada u edukativne svrhe. Realni automobilski elektropokretač preinačen je presijecanjem kućišta ali sa sačuvanom funkcijom svih sustava, radi uvida u djelovanje elemenata sustava za uzubljivanje te vidljivosti vrtnje rotora pri radu. Model se aktivira pritiskom na tipkalo.