Srednje Škole 2022

MOBILNI ROBOT S ULTRAZVUČNIM SENZOROM

Autor: MAURO KALČIĆ

Mentor: ANDRE TIBLJAŠ, mag. educ. pol. i inf.

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

IGRICA KRIŽIĆ – KRUŽIĆ

Autor: LEON BABIĆ

Mentor: DEAN CAPUT, prof.

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

BIOMETRIJSKA BRAVA

Autor: GABRIEL JAGODIN

Mentori: BORIS CAPUT, mag. educ. pol. i inf. i TOMISLAV MATIĆ, mag. educ. pol. i inf.

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

STREAM DECK SA ARDUINO PLATFORMOM

Autor: FILIP APOSTOLOVSKI

Mentori: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el. i SAŠA TATAR

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

SIGURNOST SUSTAVA U AUTOMOBILIMA SA VIDI-X PLATFORMOM

Autori: LEO ĆIRKOVIĆ i DOMINIK BORAS

Mentori: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el. i SAŠA TATAR

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

SIGURNOSNI SUSTAV ZA IOT UČIONICU

Autori: JAN JEDVAJ i ROBERTO MAZAREKIĆ

Mentori: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el. i MARIO BOŽURIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

IGRA PAMĆENJA KORISTEĆI ARDUINO PLATFORMU

Autor: MARIN BOREVKOVIĆ

Mentor: MARIO TRETINJAK, struč.spec.ing.el. i SAŠA TATAR

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

KALKULATOR U JAVI.

Autor: DAVID GULIĆ

Mentor: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el.

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Izrada obrazovne igre s modeliranjem svemirskih objekata

Autor: DENYS SVYNARCHUK

Mentor: LARYSA SYPLIVA

Škola: UNESCO Centre “Junior Academy of Science of Ukraine” (JASU)