SIGURNOST SUSTAVA U AUTOMOBILIMA SA VIDI-X PLATFORMOM

Autori: LEO ĆIRKOVIĆ i DOMINIK BORAS

Mentori: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el. i SAŠA TATAR

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Senzori za temperaturu i pokret čuvaju zdravlje ljudi koji kada detektiraju pokret i uoči se visoka temperatura, sustav šalje push poruku  na pametni telefon.