Srednje Škole 2022

USB port tester

Autor: TEA ARNAUTOVIĆ

Mentor: DRAGO JURIN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

PAMETNA ROLETA

Autor: MARKO ŠIMIĆ

Mentor: STJEPKO MAČKOVIĆ

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

ISPITIVAČ OPTIČKIH KABLOVA I SPOJEVA

Autori: ANDRIJA MUNITIĆ i MIHAEL SMRČEK

Mentori: IVAN KRKA i ŽELJKO ŠAFRAN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

MAGNETSKI NAPONSKI GENERATOR

Autor: ANDRIJA MUNITIĆ

Mentor: ŽELJKO ŠAFRAN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

„Wash & Go“ automatska autopraonica

Autori: HAJRUDIN IMAMOVIĆ i HARIS HARBA

Mentori: ADMIR AKŠAMOVIĆ, dipl. ing. el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SVJETLOUPRAVLJIVI AUTOMOBIL

Autori: ŠABANOVIĆ BELMIN i ŠLJIVO SELDINA

Mentori: MAJDA ČURTIĆ-HODŽIĆ, dipl. ing. el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ROBOTSKI ČISTAČ PODLOGE

Autor: SELMA ĆUPRIJA

Mentori: MAJDA ČURTIĆ-HODŽIĆ, dipl. ing. el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina

„FireBot“ ROBOT ZA GAŠENJE POŽARA

Autori: RIDVAN VEJZAGIĆ, VEDAD ŠARIĆ i ENSAR KOPIĆ

Mentori: MAJDA ČURTIĆ-HODŽIĆ, dipl. ing. el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina

AUTONOMNA FARMA

Autori: NEDŽAD DELIĆ, ZUKO HAMZA i PALOŠ ALEN

Mentori: ADMIR AKŠAMOVIĆ, dipl.ing.el. i MAJDA ČURTIĆ-HODŽIĆ, dipl.ing.el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina