Srednje Škole 2022

ČUVAR KLJUČEVA

Autor: STJEPAN JURANIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

ARDUINO GAMEBOY

Autor: JAN KRISTIJAN DUMANČIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

Sustav za mjerenje temperature, relativne vlažnosti zraka i osvjetljenja

Autori: PATRIK BLAŽEVIĆ i LOVRE BRKLJAČA

Mentori: RUŽICA LONČAR, prof. geografije i IVAN JAJČEVIĆ, dipl. ing. strojarstva

Škola: I. Tehnička škola Tesla

LEGO ROBOTSKA RUKA

Autori: LARA ŠIJANOVIĆ i KATARINA JOVAKARIĆ

Mentori: DAVOR ŠIJANOVIĆ i SANJA PAVLOVIĆ ŠIJANOVIĆ

Škola: GIMNAZIJA VUKOVAR