STREAM DECK SA ARDUINO PLATFORMOM

Autor: FILIP APOSTOLOVSKI

Mentori: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el. i SAŠA TATAR

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Stream deck je jednostavan za korištenje. Običnim pritiskom na tipkalo on nam omogućava lakše, brže i jednostavnije otvaranje nama bitnih aplikacija. Stream deck može otvoriti sve od web pretraživača pa do igrica.