Srednje Škole 2022

Nedestruktivna ekspresna metoda za određivanje omjera komponenti nečistoća u dvokomponentnim kristalima

Autor: ANNA ETTIKH

Mentor: ALLA SAVCHENKO

Škola: UNESCO Centre “Junior Academy of Science of Ukraine” (JASU)

MATEMATIČKI MODELI ZA IZRADU PROBLEMA O STVARNIM FIZIČKIM PROCESIMA

Autor: ANDRIY SHUT

Mentori: LYUDMILA BEZPERSTOVA, YURIY GULIY

Škola: UNESCO Centre “Junior Academy of Science of Ukraine” (JASU)

Blynk server: Očitavanje i praćenje mjerenih veličina

Autori: David Gulić i Josip Skledar

Mentori: Danijel Eskeričić, mag.ing.el., Matea Mužek, mag.ing.comp., Mario Tretinjak, struč. spec. ing. el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Autori: IAN ŠPOLJARIĆ i DOMINIK ŠPOLJARIĆ

Mentor: TIHOMIR KOBER

Škola: SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC

Višenamjenski instrument za mjerenje okoliša (VIMO)

Autor: Karlo Mikulaco

Mentor: Denis Gentilini

Škola: Tehnička škola Pula

ARITMETIČKA JEDINICA ZA AKCELERIRANJE RADA NEURONSKIH MREŽA REALIZIRANA NA FPGA UPRAVLJAČU

Autori: Luka Dobrilović i Filip Gembec

Mentor: Denis Gentilini

Škola: Tehnička škola Pula

IoT medicinska postaja

Autor: MATEJ STRIČAK

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Meteorološka postaja

Autor: Danijel Krišto

Mentor: Tomislav Vdovjak

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

LCD igraonica

Autor: Kristijan Pružinac

Mentor: Tomislav Vdovjak

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek