KALKULATOR U JAVI.

Autor: DAVID GULIĆ

Mentor: MARIO TRETINJAK, struč. spec. ing. el.

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Ovaj rad u aplikacijskom obliku služi kao kalkulator. Ima veliki broj funkcija, kao što su pretvaranja brojevnih sustava i trigonometrijske funkcije sinus itd.