Srednje Škole 2022

KUGLASTA MUNJA

Autor: Mario Jurković

Mentor: Ružica Kamenjašević, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

VIDEO IGRA U PROGRAMU UNITY

Autor: JOSIP ŠAVORIĆ

Mentor: SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

OSCILOSKOP KAO VIDEO KONZOLA

Autor: IGOR LENIČEK

Mentor: MARTIN KEBER

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

RESTAURACIJA VANBRODSKOG MOTORA

Autor: TIN FERINA

Mentor: MLADEN MARUŠIĆ

Škola: STŠ FAUSTA VRANČIĆA, Zagreb

TRICIKL NA MOTORNI POGON

Autor: MARKO MARETIĆ

Mentor: MLADEN MARUŠIĆ

Škola: STŠ FAUSTA VRANČIĆA, Zagreb

BRUSILICA OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

Autor: DEMIAN ŠTIMAC

Mentor: MLADEN MARUŠIĆ

Škola: STŠ FAUSTA VRANČIĆA, Zagreb

UREĐAJ ZA UDALJENO OČITAVANJE TEMPERATURE TIJELA

Autori: ADRIANO VLAH i KARLO BAUER

Mentori: BORIS CAPUT, mag. educ. pol. i inf. i TOMISLAV MATIĆ, mag. educ. pol. i inf.

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

NITRO SUSTAV ZA GENERATORE (5V, 12V)

Autor: VITO GLAŽAR

Mentor: DINO DELAČ, mag. ing. el.

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

MODEL PARKIRALIŠTA UPRAVLJAN ARDUINOM

Autor: DAMIR MISIMOVIĆ

Mentor: GUIDO ĆIKOVIĆ, prof.

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA