OSCILOSKOP KAO VIDEO KONZOLA

Autor: IGOR LENIČEK

Mentor: MARTIN KEBER

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Obrada video signala je prilagođena za XY(Z) prikazivanje na osciloskopu.

Vektorski dio je rađen u Javi. Standardnim prekidačima na osciloskopu moguće je mijenjati dimenziju slike na zaslonu.