INOVA-MLADI 2022

SKLOP ZA MJERENJE BROJA OKRETAJA POMOĆU FREKVENCMETRA

Autor: PETRA GRAHOVAC

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA NA POKRETNOJ TRACI

Autor: ADNAN BEŠIREVIĆ

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

THPA 1010

Autor: STJEPAN JURANIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

IOT RGB Traka

Autor: JAN KRISTIJAN DUMANČIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

ČUVAR KLJUČEVA

Autor: STJEPAN JURANIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

ARDUINO GAMEBOY

Autor: JAN KRISTIJAN DUMANČIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

Sustav za mjerenje temperature, relativne vlažnosti zraka i osvjetljenja

Autori: PATRIK BLAŽEVIĆ i LOVRE BRKLJAČA

Mentori: RUŽICA LONČAR, prof. geografije i IVAN JAJČEVIĆ, dipl. ing. strojarstva

Škola: I. Tehnička škola Tesla

LEGO ROBOTSKA RUKA

Autori: LARA ŠIJANOVIĆ i KATARINA JOVAKARIĆ

Mentori: DAVOR ŠIJANOVIĆ i SANJA PAVLOVIĆ ŠIJANOVIĆ

Škola: GIMNAZIJA VUKOVAR

SMJEROKAZ ZA RIBE, UKRASNA KUTIJA, BRODIĆ SVETI KARLO KARLOBAG Inovacije u turizmu

Autori: IVAN KATAVIĆ, LEONARDA ZUBAK

Mentor: BRANKO LATAS

Škole: OŠ Karlobag i OŠ Sesvetska Sela