INOVA-MLADI 2022

ALARMNI SUSTAV

Autori: ANA JURIĆ, KRISTIJAN PUČEK

Mentor: SNJEŽANA ČUKMAN JAGODIĆ

Škola: OŠ Matije Gupca, Zagreb

Elementi u kutiji (Otpad Nije Smeće)

Autori: IVA RAIĆ, SARA ROGINIĆ, NEVA TRAJBAR

Mentor: ALENKA CIPAR

Škola: OŠ Josipa Račića, Zagreb

PROTUPOŽARNI SUSTAV

Autor: MARTINA RAKITIĆ

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB