THPA 1010

Autor: STJEPAN JURANIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

Ovaj rad je izrađen s namjerom da se mogu mjeriti vlažnost zraka, temperatura i tlak zraka putem bežične komunikacije. Izmjerene vrijednosti se mogu pohranjivati na cloud-u.