IOT RGB Traka

Autor: JAN KRISTIJAN DUMANČIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

Upravljanje RGB trakom putem bežične veze. Pogodno za upotrebu na mjestima gdje nije potreban ljudski faktor nego se odrađuje sve na daljinu.