SKLOP ZA MJERENJE BROJA OKRETAJA POMOĆU FREKVENCMETRA

Autor: PETRA GRAHOVAC

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Namjena ovoga uređaja je mjerenje broja okretaja rotirajućih predmeta bez mehaničkog dodira. Refleksni optospojnik prinesemo rotirajućem predmetu koji na sebi ima bijelu oznaku očitamo frekvenciju pomnožimo sa 60 i dobijemo broj okretaja u minuti.

Posebnost ovoga uređaja je jednostavnost sklopa, niska cijena izrade i mogućnost korištenja univerzalnih instrumenata koje imamo na raspolaganju.