LEGO ROBOTSKA RUKA

Autori: LARA ŠIJANOVIĆ i KATARINA JOVAKARIĆ

Mentori: DAVOR ŠIJANOVIĆ i SANJA PAVLOVIĆ ŠIJANOVIĆ

Škola: GIMNAZIJA VUKOVAR

Učenice su izradile robotsku ruku u prirodnoj veličini od Lego kockica. Cijela ruka povezana je elektromotorima i pneumatikom . Podiže se  i spušta te okreće oko uzdužne osi. Vrlo je atraktivna i zasigurno će plijeniti mnoge poglede.