Sustav za mjerenje temperature, relativne vlažnosti zraka i osvjetljenja

Autori: PATRIK BLAŽEVIĆ i LOVRE BRKLJAČA

Mentori: RUŽICA LONČAR, prof. geografije i IVAN JAJČEVIĆ, dipl. ing. strojarstva

Škola: I. Tehnička škola Tesla

Opis:

Sustav za mjerenje temperature, relativne vlažnosti zraka i osvjetljenja sastoji se od:

– mikrokontrolerskog sustava Arduino UNO

– senzora za mjerenje vlage i temperature DHT22

– senzora za mjerenje jačine ambijentalnog osvjetljenja

– grafičkog OLED ekran rezolucije128x64 piksela

 

Princip rada je sljedeći: senzor za mjerenje razine osvjetljenja je spojen na analogni ulaz A0 mikrokontrolerskog sustava. Podatak o osvijetljenosti Arduino šalje I2C serijskom vezom na OLED ekran. Vrijednost razine osvjetljenja prikazuje se u luxima. Senzor DHT22 je spojen na digitalni pin broj dva mikrokontrolerskog sustava, ovaj senzor mjeri temperaturu zraka i njegovu relativnu vlažnost. Podatke šalje prema Arduinu uz pomoć 1-Wire serijskog protokola. Podatak o temperaturi zraka i njegovoj relativnoj vlažnosti mikrokontroler također I2C serijskim protokolom šalje na OLED ekran. Mjerene vrijednosti temperature prikazuju se u stupnjevima celzijusa, a relativna vlažnost u postocima.

 

Oba senzora (senzor za mjerenje razine osvjetljena i DHT22) kao i OLED ekran napajani su preko pinova 5V i GND s Arduino mikrokontrolerskog sustava.

Senzori i OLED ekran spojeni su na Arduino mikrokontrolerski sustav preko shielda za razvoj prototipskih sklopova na Arduino platformi.

 

Program za Arduino izrađen je uz pomoć Arduino IDE razvojnog okruženja u programskom jeziku C++.

Projekt je korelacija geografije i strukovnih predmeta u tehničkoj školi.

Namjena: Uvjeti osvjetljenja u našem domu izravno će utjecati na rast i zdravlje sobnih biljaka. Učenici će pomoću uređaja izmjeriti kako svjetlost utječe na biljke kao i odabir pravih biljaka za vrstu rasvjete u našem domu. Pomoću uređaja možemo odrediti razinu svjetlosti na temelju smjera prema kojem je okrenut naš prozor.