ČUVAR KLJUČEVA

Autor: STJEPAN JURANIĆ

Mentor: TOMISLAV JURIŠIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA

Ovaj rad je izrađen s namjerom da se ne trebaju nositi ključevi sa sobom nego se mogu ostaviti u za to predviđenom pretincu. Do ključeva se može doći samo putem lozinke koju zna samo krajnji korisnik.