INOVA-MLADI 2020

Solarni punjač za mobitel

Autor: Haris Bilalić

Mentor: Andre Tibljaš

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Električni kalafat

Autor: Ivan Koić

Mentor: Marko Segnan

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Hidraulični sustav za kočenje

Autor: Ivan Cvelić

Mentori: Boris Caput i Tomislav Matić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Električno zvono

Autor: Vito Glažar

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Model vjetroagregata s horizontalnom osovinom vrtnje

Autor: Mazen Sharbini

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Električni tricikl

Autori: Danijel Žefran i Marin Vucelić

Mentor: Guido Ćiković

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Upravljanje rasvjetom pomoću mikrokontrolera

Autor: Kristian Anić

Mentor: Guido Ćiković

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

CNC glodalica

Autor: Mihael Stipić

Mentor: Boris Caput

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Samobalansirajući robot

Autor: Kristijan Šegulja

Mentor: Boris Caput

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka