Automatsko beskontaktno mjerenje temperature

Autori: Karlo Bauer i Adriano Vlah

Mentor: Tomislav Matić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Category: