Model neovisne energetske kuće

Autor: Jakov Badurina

Mentor: Andre Tibljaš

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Category:

Obzirom da je cilj prikazati model energetski neovisne kuće, prikazan je model automatizirane energetske kuće koja pomoću solarnog panela, regulatora i baterije zasniva se sa samostalnom proizvodnjom električne energije te omogućava povećanje daljnje učinkovitosti objekta.