INOVA-MLADI 2020

AC/DC LABORATORIJSKI IZVOR NAPONA

Autori: KRUNOSLAV GOMEREC, IVAN KAVIĆ

Mentor: Goran Ecimović

Škola: PRVA TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA