Električno zvono

Autor: Vito Glažar

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Category:

Električno zvono sastoji se od zavojnice koja je omotana od oko feromagnetskog materijala ispred koje se nalazi kotva na elastičnom peru. Kada poteče struja, elektromagnet postane magnetičan, privuče kotvu koja prekine struju. Zbog prekida struje elektromagnet izgubi magnetizam i otpusti kotvu.