INOVA-MLADI 2020

Mikrobit – kockice za jamb

Autor: VELJKO MIĆOVIĆ

Mentor: STEVICA JANKOVIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „EMILIJA OSTOJIĆ“ POŽEGA, R. SRBIJA

MAŠINA ZA SORTIRANJE ARTIKALA PREMA BOJI

Autor: PETAR NIKOLIĆ

Mentori: STEVICA JANKOVIĆ, MIRJANA VASILIJEVIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „EMILIJA OSTOJIĆ“ POŽEGA, R. SRBIJA

PROČIŠĆIVAČ DIMA OD CIGARETA

Autor: NOAH AJOUR HARAPIN

Mentor: JASENKA CVETKOVIĆ

Institucija: ZZTK, CTK Črnomerec

Uređaj za sortiranje prema bojama

Autor: Moreno Marohnić

Mentor: Ivona Budimir

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Nadzor i kontrola temperature i kvalitete zraka u učionici

Autori: Lucian Sablić i Antonio Stepić

Mentor: Dubravko Mrakovčić

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Električno vozilo upravljano bluetooth-om

Autor: Adrian Sumić

Mentor: Dubravko Mrakovčić

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Stirlingov motor

Autor: Vito Glažar

Mentor: Dino Delač

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Automatsko beskontaktno mjerenje temperature

Autori: Karlo Bauer i Adriano Vlah

Mentor: Tomislav Matić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Model neovisne energetske kuće

Autor: Jakov Badurina

Mentor: Andre Tibljaš

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka