Nadzor i kontrola temperature i kvalitete zraka u učionici

Autori: Lucian Sablić i Antonio Stepić

Mentor: Dubravko Mrakovčić

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo

Category:

Projekt uključuje automatsku kontrolu temperature u prostoru/školskoj radionici te u zavisnosti od postignute temperature uključuje ventilaciju i ubacuje hladan zrak odnosno uključuje grijanje i ubacuje topao zrak. U sustav je ujedno integrirana i kontrola kvalitete zraka te sustav obavještava korisnike o povišenim vrijednostima ugljičnog monoksida ili drugim štetnim tvarima u zraku.